“จุติ” เปิดศูนย์ชุมชนสู้ภัยโควิด – 19 เคหะชุมชนห้วยขวาง ใต้โครงการ พม. “เราไม่ทิ้งกัน”

You may also like...