“สุวิทย์” ชี้ โควิด กระทบความต้องการกำลังคน เชื่อเปลี่ยนไปเน้นความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งอาชีพ อาหาร สุขภาพ

You may also like...