แม่ทัพภาคที่ 1 ร่วม CPF ลงพื้นที่คลองเตย ร่วมส่งอาหารคุณภาพจากใจ…สู่ชุมชน

You may also like...