ก.เกษตรฯ เขตบางกอกน้อย -​บางพลัด จับมือCPF เดินหน้า “โครงการอาหารปลอดภัยจากใจ…สู่ชุมชน” ส่ง Food Truck ช่วยชาวชุมชนแออัด

You may also like...