อว. สวทช. จับมือ ม.เกษตรฯ ตั้งแล็บ DNA Technology หนุนผลผลิต-ส่งออกเกษตรกรมีมาตรฐาน

You may also like...