SME D Bank หารือตัวแทนสมาคมด้านธุรกิจท่องเที่ยว ดันเอสเอ็มอีท่องเที่ยวเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษ

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ให้การต้อนรับ และหารือร่วมกับตัวแทนสมาคมเกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว เช่น สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว และสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย เป็นต้น ร่วมผลักดันสนับสนุนสมาชิกของแต่ละสมาคมเข้าถึงมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษโครงการ “สินเชื่อรายเล็ก Extra Cash” ของธพว.

You may also like...