ไทยมีผู้ติดเชื้อโควิด-19เพิ่ม​ 3​ราย

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563

🇹🇭 ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 3,031 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้นในวันนี้ 3 ราย) เสียชีวิตรวม 56 ราย (ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้)

รักษาหายป่วยแล้ว 2,857 ราย (94.26%) เพิ่มขึ้น 1 ราย

ผู้ป่วยใหม่ที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ 3 ราย เข้ารับการรักษาที่จังหวัดนนทบุรี (2 ราย) และภูเก็ต (1 ราย)

กรุงเทพมหานคร มีผู้ป่วยที่รับรักษาสะสมมากที่สุด (1,531 ราย) ตามด้วย ภูเก็ต (225), นนทบุรี (158), ยะลา (125), สมุทรปราการ (115), ชลบุรี (85), ปัตตานี (79), สงขลา (44), เชียงใหม่ (41) และ ปทุมธานี (39) โดยมีผู้ติดเชื้อที่อยู่ในระหว่าง state quarantine และในจังหวัดต่างๆ รวม 100 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)

ส่วนสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.30 น.

จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด

-อินโดนีเซีย +496 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 18,010 ราย)
-สิงคโปร์ +305 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 28,343 ราย)
-ฟิลิปปินส์ +205 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 12,718 ราย)
-มาเลเซีย +47 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 6,941 ราย)
-เวียดนาม +4 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 324 ราย)
-ไทย +3 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 3,031 ราย)
-พม่า +3 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 187 ราย)
-บรูไน +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 141 ราย)
-กัมพูชา +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 122 ราย)
-ลาว +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)

ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)

You may also like...