จุรินทร์-เฉลิมชัย นำกระทรวงพาณิชย์-เกษตรฯขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” เดินหน้ายุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต”

You may also like...