“ไบโอเทค สวทช.” พัฒนาระบบเพาะเลี้ยงพืชในอาหารเหลว เพิ่มกำลังขยายพันธุ์ต้นกล้า

You may also like...