“ชาติชาย” ปลื้ม​กับบทบาทผู้นำพลิกโฉมธนาคารออมสินตลอด​5 ปีครึ่ง​.. 107 ปี ธนาคารออมสิน​ก้าวสู่​”ธนาคารเพื่อความยั่งยืน”

You may also like...