โควิด-19 ติดเชื้อทั่วโลกกว่า 8.4 ล้านคน คร่าชีวิตกว่า 4.5 แสนคน

You may also like...