“กสิกรไทย” แบงก์พาณิชย์ไทยแห่งแรกเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศด้วยบล็อกเชน

You may also like...