สวทช. อว.จ้างงาน “สร้างงาน พัฒนาทักษะ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งทีมทำงานวิจัยช่วยชาติ” ช่วยผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19

You may also like...