สจล.พัฒนา “เครื่องช่วยหายใจ ในภาวะฉุกเฉินขนาดเล็ก” เตรียมโชว์งานมหกรรมวิจัย​2-6ส.ค.นี้

สจล.เตรียมโชว์ “เครื่องช่วยหายใจ ในภาวะฉุกเฉินขนาดเล็ก” งานมหกรรมวิจัย​ 2563​จัดโดยวช.และเครือข่ายวิจัยทั่วประเทศระหว่างวันที่ ​2-6​ ส.ค.นี้​ ณ​ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

เตรียมนำโชว์งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ2563

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ เตรียมจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” ระหว่างวันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2563 นี้​ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” เพื่อนำเสนอผลงานของหน่วยงานในเครือข่ายระบบวิจัยทั่วประเทศ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า การจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” นอกจากมีการนำเสนอในรูปแบบใหม่แล้วเนื่องจากเราอยู่ใน​สถานการณ์โรคโควิด-19​ จึงมีการนำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้วย​ ซึ่งในช่วง6เดือนเครือข่ายวิจัยทั่วประเทศได้พัฒนาผลงานหลายอย่าง​ เช่น​ ชุดตรวจวินิจฉัย​ การพัฒนาเพื่อรักษาและป้องกัน​ เป็นอุปกรณ์ป้องกันแพทย์พยาบาลไม่ให้ติดเชื้อ​ ซึ่งวิธีการตรวจรูปแบบใหม่เอามาใช้ประโยชน์ได้จริงแล้ว​ นอกจากนี้ยังแสดงความก้าวหน้าในการพัฒนาวัคซีน​ และงานวิจัยที่จะนำมาใช้หลังสถานการณ์โควิด-19

สำหรับงานวิจัยที่น่าสนใจชิ้นหนึ่งซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ป่วยยามวิกฤต​ ได้แก่​ “เครื่องช่วยหายใจ ในภาวะฉุกเฉินขนาดเล็ก” ผลงานของคณะนักวิจัย​ทีมของนพ.อนวัช เสริมสวรรค์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ที่พัฒนาในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19​ในปี2563 นี้โดยมีเป้าหมายต้องการให้เป็นเครื่องมือทดแทนเครื่อง Ambu Bag ที่ได้มาตรฐานพกพาได้ เพื่อใช้ในระหว่างการส่งต่อผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านระบบหายใจจากการติดเชื้อโควิด-19​และอื่นๆไปโรงพยาบาล

โดยเป็นเครื่องที่มีระบบประมวลผลความดันอากาศของผู้ป่วย ซึ่งจะทำให้แพทย์หรือพยาบาลที่เดินทางไปด้วยทราบและบีบเพื่อให้ได้ปริมาณอากาศที่เหมาะสมเพื่อส่งต่อผู้ป่วยถึงมือแพทย์อย่างปลอดภัย

ในขณะนี้ผลงานยังเป็นเครื่องต้นแบบและอยู่ระหว่างการทดสอบมาตรฐานทางไฟฟ้าของเครื่องมือแพทย์ ซึ่งจะใช้เวลาไม่เกิน 2 เดือนจะแล้วเสร็จ

หลังจากนั้นจะนำใช้กับผู้ป่วยที่ยินยอมโดยอยู่ในการดูแลควบคุมของแพทย์ก่อนจะเดินหน้าสู่การผลิตเชิงพาณิชน์เพื่อใช้ประโยชน์ในประเทศต่อไป

สามารถไปชมผลงานดังกล่าวนี้ได้ที่งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ​2563​ ระหว่างวันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2563 นี้​ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

You may also like...