“ผอ.รพ.จะนะ” ชี้บริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน HA ทำให้โรงพยาบาลผ่านสถานการณ์ COVID -19 อย่างมั่นใจ

You may also like...