คณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์จัดพิธีตักบาตรพระโครงการอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติฯ

You may also like...