เตรียมพบการแข่งขันแฮกกาธอนเอไอออนไลน์ งาน “LogTech Award 2020”

บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) โดย ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) และสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (สปปท.) กำหนดจัดงาน Panus Thailand LogTech Award 2020 ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2563 ซึ่งเข้าสู่ปีที่ 4 ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์เชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง (IoT) Robotics & Machine Learning และนวัตกรรมต่าง ๆ ที่จะเป็นตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อนโลกในยุคต่อไป โดยปรับการประกวดเป็นรูปแบบการแข่งขันแฮกกาธอนเอไอออนไลน์ ในธีม “AI for New Normal Economy” เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการนำนวัตกรรม AI มาประยุกต์ใช้จริงในโลกธุรกิจยุค New Normal โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป หรือนิสิตและนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมสมัครเข้าแข่งขัน  เพื่อแชร์และใช้ความคิดความสามารถ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ https://hackathon.aiat.or.th/  หรือ  www.facebook.com/LogtechLifebyPANUS

You may also like...