รมว.พม. นำคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับผลกระทบจากอุทกภัย-น้ำป่าอ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

You may also like...