ไทยมีผู้ติดเชื้อสะสม 3,402 ราย ใน 68 จังหวัด เพิ่มขึ้น 5 ราย

You may also like...