สสว. ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย วางกลยุทธ์ฝ่าวิกฤตอุตสาหกรรม Health & Wellness Economy

สสว. ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายเปิดเวทีเสริมแกร่ง วางกลยุทธ์ฝ่าวิกฤตอุตสาหกรรม Health & Wellness Economy ในงาน​ “Spa & Wellness Convention & Networking 2020”

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงาน Spa & Wellness Convention & Networking 2020 ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2563​ จัดโดย สสว. ณ​ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพ รัชดา ว่า งานดังกล่าวเป็นงานสัมมนาพิเศษและการจัดเวทีสร้างเครือข่ายแบบ One Stop ของเครือข่ายธุรกิจสุขภาพและความงาม Health, Spa & Wellness ภายใต้แนวคิด : “Now & Never : ดิสรัปท์…ฝ่าวิกฤต ธุรกิจสปา-เวลเนส-ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม เพื่อเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขันให้ธุรกิจสามารถฝ่าฟันวิกฤต”

You may also like...