สสว. หนุนคลัสเตอร์ ปี 63 สร้าง 30 กลุ่มคลัสเตอร์ ปั้นผู้ประกอบการSMEs 4 พันราย สร้างรายได้ 472 ล้านบาท

You may also like...