สวทช. ร่วมพันธมิตรจัดการแข่งขัน ‘RoboInnovator Challenge 2020’​

You may also like...