ออมสิน ปล่อยกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ไม่เกิน 5 หมื่น/ราย ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์-บุคคลค้ำประกัน “คนมีรายได้ประจำ-อาชีพอิสระ” ยื่นได้วันนี้-30ธ.ค.63

You may also like...