กรมพัฒน์ฯ พา100ธุรกิจดาวเด่น “แฟรนไชส์-สินค้าOTOP SELECT” ร่วมงานใหญ่SMART SME EXPO 2020

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขนแฟรนไชส์ 40 ราย และผู้ประกอบการ OTOP Select 60 ราย เข้าร่วมโชว์ตัวในงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่ Smart SME Expo 2020 โซน DBD Pavilion ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2563 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี หวังแจ้งเกิดให้แฟรนไชส์หน้าใหม่สามารถลงทุนด้วยราคา   ที่เข้าถึงได้ พร้อมเชื่อมโยงตลาดผู้ประกอบการชุมชน OTOP Select ที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการตลาด สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประเทศ      ตั้งเป้าการเข้าร่วมงานจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 15 ล้านบาท 

You may also like...