สสส.–กระทรวงอุดมศึกษาฯ-บ.กล่องดินสอ จัดมหกรรมแนะแนวการศึกษาแห่งเดียวในประเทศ “เด็กพิการเรียนไหนดี ‘64” เพิ่มทางเลือกเด็กพิการเข้าถึงการศึกษาเท่าเทียม

You may also like...