กมธ.ปภ. จับมือเครือข่ายภาครัฐ ประชาสังคม ตั้งวงถกแก้ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ลดผลกระทบภัยพิบัติ

You may also like...