กมธ.แก้จนฯจับมือสกสว.แก้ปัญหาน้ำชุมชน กำแพงเพชร ใช้นวัตกรรมสังคมเพิ่มผลผลิต

You may also like...