PEA ส่งต่อความห่วงใย รณรงค์ตรวจเช็กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนเดินทางช่วงวันหยุดยาวเพื่อความปลอดภัยทุกครัวเรือน

You may also like...