เทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมกับ สสส. นิด้า อบรมกฎหมายเหล้า – บุหรี่ ผู้ค้าชายหาดบางแสน​ ดันเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวต้นแบบส่งเสริมลดปัจจัยเสี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์-ยาสูบ

You may also like...