กระทรวงอุตฯประกาศ “รางวัลอุตสาหกรรม ปี63” พร้อมขานรับนโยบาย BCG พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ความเป็นเลิศ คู่รักษาสิ่งแวดล้อมประเทศ

You may also like...