“พิพัฒน์” ชูการท่องเที่ยวสีขาว กระตุ้นท่องเที่ยวราชบุรี ชวนกลุ่มเอ็กซ์แพทเที่ยว “วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนิน”

You may also like...