ภาคประชาชน-เอกชนจัดเสวนาวิชาการ​ ‘พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของชาติครั้งที่ 3’​ สนับสนุนตั้งกระทรวงพุทธศาสนา-องค์การความร่วมมือพุทธศาสนาโลก

You may also like...