ค้านออกสลากรูปแบบใหม่ปี64 ชี้สำนักงานสลากเจอด่านใหญ่ ผลกระทบวงกว้าง ชี้ต้องยึดหลักธรรมาภิบาล​ “เอส ไอ เอ” ไม่ทำไม่ได้

You may also like...