ทั่วโลกฉีดวัคซีนแล้ว 46.2 ล้านโดส เพิ่ม2.35 ล้าน/วัน คนอเมริกันมากสุด 15.6 ล้านโดส

You may also like...