ตรวจคัดกรองเชิงรุกพบผู้ติดเชื้อโควิด-19​ อีก 217 ราย

You may also like...