ทั่วโลกฉีดวัคซีนแซงจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19แล้ว

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รายงานผลการประมวลข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ว่า วันนี้เป็นวันที่มีจำนวนการฉีดวัคซีนกับจำนวนผู้ติดเชื้อเท่ากันพอดี ที่ตัวเลขประมาณ 104 ล้านโดส/คน

โดยมีสถิติที่สำคัญในวันที่ยอดตัวเลขทั้งสองเท่ากัน เปรียบเทียบ 2 ด้าน คือ

  1. จำนวนการฉีดวัคซีนโควิด-19 สะสมถึง 104 ล้านโดส ใช้เวลา 57 วันนับจากวันที่ฉีดครั้งแรก ในขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดทั่วโลกรวมกันถึง 104 ล้านคน ใช้เวลา 400 วันนับจากวันที่รายงานผู้ติดเชื้อครั้งแรก
  2. ต่อจากนี้ จำนวนการฉีดวัคซีนจะเพิ่มขึ้นเร็วกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อ โดยในช่วงนี้มีการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นวันละ 4.2 ล้านโดส ในขณะนี้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นวันละประมาณ 500,000 คน
  3. มีการฉีดวัคซีนแล้วใน 66 ประเทศ/เขตปกครองพิเศษ ในขณะที่มี 219 ประเทศ/เขตปกครองพิเศษที่มีรายงานผู้ติดเชื้อ

➡️ทั้งนี้ยังพบว่ามีความเหลื่อมล้ำและความไม่สมดุลในประเด็นการเข้าถึงวัคซีนในแต่ละภูมิภาค โดยพบว่าประเทศที่มีรายได้สูงโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ยุโรป ตะวันออกกลาง และประเทศขนาดใหญ่โดยเฉพาะจีน อินเดียและรัสเซีย ได้ฉีดวัคซีนแล้วเป็นจำนวนมาก ในขณะที่ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน และแอฟริกายังมีผู้ได้รับวัคซีนไม่มากนักทั้งเมื่อเทียบกับสถานการณ์ความรุนแรงการติดเชื้อและเมื่อเทียบกับสัดส่วนประชากร

แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, Worldometers

ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

You may also like...