กทม.มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ระดับปานกลางยังต้องสวมอุปกรณ์ป้องกัน

You may also like...