ไทยมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสม 23,746 ราย เพิ่มขึ้น 189 ราย

You may also like...