พม. รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จากบ.แอคท์นาว ชิลเดรนส์ คอนซัลติ้งฯ ช่วยกลุ่มเปราะบางโครงการพม. Mobile “ปันสุข สู่ชุมชน”

You may also like...