การปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่กับแบรนด์ ‘อนันทา’​ ผู้นำเครื่องประดับอัญมณี-เพชรมากว่า 30 ปี

You may also like...