ภาคประชาสังคม โวยรัฐบาลออกกฎหมายอีกฉบับคุมเอ็นจีโอ มากกว่าส่งเสริมการทำงาน ทั้งยังไม่ผ่านประชาพิจารณ์

You may also like...