ไทยมียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19​สะสมอันดับ 114 -​ยอดผู้เสียชีวิตอันดับ 154 ของโลก

You may also like...