ไทยมีผู้ติดเชื้อโควิดสะสม 26,679 ราย เพิ่ม 81 ราย

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ
โควิด-19
ณ วันศุกร์ 12 มีนาคม 2564

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 26,679 ราย
(เพิ่มขึ้น 81 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 30 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 11 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศ (ช่องเส้นทางธรรมชาติ) 3 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 37 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่14,795 ราย)

เสียชีวิตรวม 85 ราย (วันนี้ไม่มีรายงาน
ผู้เสียชีวิต)
รักษาหายป่วยแล้ว 26,056 ราย(97.66%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 56 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 538 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
30 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก กรุงเทพฯ (5) ปทุมธานี (7) เพชรบุรี(2) ตาก(2) สมุทรสาคร(14)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 11 ราย และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพ(4) นนทบุรี(2) สมุทรปราการ(2) ชลบุรี(2) และ อยู่ระหว่างประสาน(1) มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2 ราย
 • จากประเทศสหราชอาณาจักร 2 ราย
 • จากประเทศเนเธอร์แลนด์ 1 ราย
 • จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1 ราย
 • จากประเทศคาซัคสถาน 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
 • จากประเทศเบลเยียม 1 ราย
 • จากประเทศฟินแลนด์ 1 ราย
 • จากประเทศฟิลิปปินส์ 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 119 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.6 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 94.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ79.5)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 62,773 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 543,721 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 11 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 21,668 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10.8 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 116 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 154 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,114 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 16 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,201 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 319,364 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 1,647 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,163 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 48 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 6 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 4 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

You may also like...