สสส.-นิตยสารสารคดี-มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ เปิดโอกาสนักสื่อสารสุขภาวะถ่ายทอดความสุขออนไลน์ผ่านค่าย “นักเล่าความสุข ปี 2” เล่าเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจช่วยคนทุกข์จากโควิด-19

You may also like...