วช. ปิดงาน “นักประดิษฐ์รุ่นใหม่” สายอาชีวศึกษา เตรียมพร้อมขับเคลื่อนประเทศด้วยสิ่งประดิษฐ์-นวัตกรรม Smart Invention & innovation

You may also like...