สวทช. คว้ารางวัล “The Most Startup Friendly Technology Institute of ASIA” ในงาน WBAF 2021


เมื่อเร็วๆนี้​ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)​โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำโดย ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำนวยการ สวทช. ได้รับมอบรางวัล “The Most Startup Friendly Technology Institute of ASIA” ภายในงาน WORLD CONGRESS OF ANGEL INVESTORS – WBAF 2021 ซึ่งเป็นงานสัมมนาประจำปีด้านการลงทุนระดับโลก ที่รวมผู้นํา นักลงทุน และผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกมารวมกัน เพื่อสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็น ด้านการรวมทุนและตลาดทุนในระยะเริ่มต้น (Early Stage Equity and Capital Markets)

รวมถึงกิจกรรมการนำเสนอผลงานจากสุดยอดสตาร์ทอัพที่ผ่านการคัดเลือกจากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก (The Global Fundraising Stage: GFRS) เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจาก WBAF Angel Investment Fund

You may also like...