กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประกาศผลการประกวดวาดภาพศิลปะเด็กใน 5 จังหวัดชายเเดนใต้

วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.)เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประกาศผลการประกวดวาดภาพศิลปะเด็กใน 5 จังหวัดชายเเดนใต้ (จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา) หัวข้อ “สำนึกรักเเผ่นดิน” ภายใต้การพัฒนาเด็กใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ด้วยกิจกรรมศิลปะ ชิงโล่เกียรติยศ จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รางวัลการประกวด ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล รางวัลชมเชย 10 รางวัล รวมจำนวนทั้งสิ้น 52 รางวัล

นางสุภัชชา กล่าวต่อว่า สำหรับการประกวดในครั้งนี้ แบ่งประเภทเป็น 4 ระดับ ประกอบด้วย
ระดับอายุ 6 – 9 ปี


รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงณัฏฐานิช ทองศรีแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี จังหวัดสงขลา
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงบายาน อาแซ โรงเรียนบ้านยะลูตง (ประชุมวิทยาสาร) จังหวัดนราธิวาส
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงนิอาซียะห์ ดอเลาะบองอ โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง จังหวัดนราธิวาส

ระดับอายุ 10 – 12 ปี
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงชูใจ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านปากน้ำ จังหวัดปัตตานี
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายซอลาฮุดดีน บินหะแวมะ โรงเรียนยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงปัณณ์ฝัน สุรัตน์สัญญา โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา

ระดับอายุ 13 – 16 ปี
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวสุพิชชา ปิติ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวนาฏนารี ขวัญวิเชียร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายภูเทพ พงเจริญ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

ระดับอายุ 17 – 18 ปี
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายอะห์มัดฟิตรีย์ บากา โรงเรียนราษฎร์ประชานุเคราะห์ จังหวัดปัตตานี
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวอักษราภัค กองศิริ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นายนิครินทร์ นิโก๊ะ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้มอบ ณ จังหวัดสงขลาต่อไป

สามารถดูผลการประกวดวาดภาพเด็ก 5 จังหวัดชายแดนใต้ทั้งหมดได้ที่ www.dcy.go.th นางสุภัชชา กล่าวทิ้งท้าย

You may also like...