“นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์” กราบนมัสการท่านรักษาการเจ้าอาวาส-ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร แนะนำตัวในฐานะไวยาวัจกร DDTV

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์กราบนมัสการท่านรักษาการเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร เพื่อแนะนำตัวในฐานะไวยาวัจกรของ DDTV

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด พร้อมด้วย พระมหาปราโมทย์ ปโมทโย ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์ธรรมมาธิปไตย DDTV เข้ากราบนมัสการพระเดชพระคุณพระธรรมกวี รักษาการเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร และ พระธรรมกิตติเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร ณ กุฏิเจ้าอาวาส วัดราชาธิวาสวิหาร ในโอกาสที่นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ เข้ามาดำรงตำแหน่งไวยาวัจกรของสถานีวิทยุโทรทัศน์ธรรมมาธิปไตย DDTV และ ถวายปัจจัยจำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่วัดราชาธิวาสวิหาร พร้อม​สนทนาธรรมเกี่ยวกับการจรรโลงพระพุทธศาสนา รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นภายในอนาคตเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาต่อไป

You may also like...