รมช.สธ.มอบประกาศนียบัตรเสมือนจริงผู้แทนสถานพยาบาล 397 แห่ง ผ่านการรับรอง ฯ HA งานประชุมวิชาการ ครั้ง21

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ย่อมเป็นที่เชื่อถือได้ว่ามีมาตรฐานในการบริการสุขภาพ พร้อมชื่นชมสถานพยาบาลที่สามารถวางระบบ ปรับระบบ บริหารจัดการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่ผ่านได้อย่างมืออาชีพ สะท้อนให้เห็นคุณภาพของสถานพยาบาลทุกแห่งในประเทศไทย ที่สร้างความไว้วางใจให้กับประชาชนในการเข้ารับบริการ

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564​ ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ 201 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม จ.นนทบุรี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบประกาศนียบัตร (รูปแบบเสมือนจริง) พร้อมปาฐกถาและเปิดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 21 ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในรูปแบบเสมือนจริง เป็นครั้งแรก ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2564 ภายใต้หัวข้อ “Enhancing Trust in Healthcare”

ดร.สาธิต กล่าวว่า การที่สถานพยาบาลในประเทศไทยได้รับความไว้วางใจอย่างมากในสถานการณ์ที่ผ่านมา ทุกโรงพยาบาลต่างเหน็ดเหนื่อย เสียสละ และอดทนเป็นอย่างมาก ผมขอส่งมอบกำลังใจให้กับทุกท่าน ในการทำงานอย่างมีความสุขและภาคภูมิใจ เพื่อเราจะร่วมด้วยช่วยกัน ในการรักษาความไว้วางใจที่ได้รับจากทุกภาคส่วนให้ต่อเนื่องและยืนยาว การพัฒนาคุณภาพ ถือเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้ระบบบริการสุขภาพมีการพัฒนาต่อเนื่อง และพร้อมรับกับทุกสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าระบบบริการของประเทศไทยนอกจากทำให้ ผู้ป่วยและบุคลากรมีความมั่นใจและปลอดภัย หรือที่เรียกว่า 2P Safety แล้ว จะขยายผลในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลไปสู่ประชาชนและสังคม จาก 2P Safety เป็น 3P Safety คือ เกิดความปลอดภัยทั้ง Patient, Personnel, People and Public ด้วย ในโอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีกับสถานพยาบาล ทั้ง 482 แห่ง และเข้าร่วมรับประกาศนียบัตรเสมือนจริง จำนวน 397 แห่ง โดยพัฒนากระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA และผ่านการรับรองคุณภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ซึ่งได้รับการรับรองจากมาตรฐานสากล ดังนั้นสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ ในครั้งนี้ ประกอบด้วยสถานพยาบาลผ่านการรับรองคุณภาพครั้งแรก สถานพยาบาลที่ต่ออายุการรับรอง สถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองขั้นก้าวหน้า สถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานระบบสุขภาพระดับอำเภอ และสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ ย่อมเป็นสถานพยาบาลที่เป็นที่เชื่อถือได้ว่ามีมาตรฐานในการบริการสุขภาพ

ด้าน นพ.กิตตินันท์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส (COVID-19) สถาบันฯ ได้ตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยของบุคลากรสาธารณสุข จึงได้ปรับรูปแบบการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 21 ให้เป็นรูปแบบเสมือนจริง (Virtual Conference) โดยเข้าร่วมสัมมนาผ่าน Live Streaming ต่อเนื่องตลอด 3 วัน จากห้อง หรือ Track จำนวน 4 Track ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมจะต้องทำการลงทะเบียนล่วงหน้า โดยตลอดการประชุมทั้ง 3 วัน นอกจากการบรรยายของวิทยากรในห้องหรือ Track แล้วยังมี
การจัดทำนิทรรศการผลงานการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลเสมือนจริงจัดแสดงผ่านระบบออนไลน์ด้วย ทั้งนี้แม้ทุกท่านจะอยู่ห่างไกลแต่การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ไม่มีที่สิ้นสุด ทำให้การประชุมครั้งนี้น่าสนใจ เพราะจะช่วยสร้างเสริมความรู้ ความคิดเห็น ตลอดจนประสบการณ์ใหม่ๆ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้จำนวนมากและไกลกว่าทุกครั้ง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลแต่ละแห่งให้ดีเด่นมากยิ่งขึ้น และเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนตลอดไป

You may also like...