วช. ยกย่อง​ ​”ศ. ดร.เกศรา ณ บางช้าง” นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เคมี-เภสัช ปี 64​ วิจัยมุ่งเป้าลดปัญหาประเทศ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดกิจกรรมแถลงข่าว เรื่อง “กิจกรรมเปิดบ้านงานวิจัยและนวัตกรรม By NRCT (In-House): 1 ในนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 3)”
เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยไทยที่มีผลงานโดดเด่น สร้างคุณูปการให้กับวงวิชาการและประเทศชาติ รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจของนักประดิษฐ์ และนักวิจัยในอันที่จะพัฒนานวัตกรรมทางความคิด และภูมิปัญญาที่เป็นประโยชน์ สร้างความก้าวหน้าในศาสตร์แขนงต่าง ๆ

ซึ่งในวันนี้ วช. ได้มีการเปิดตัว 1 นักวิจัย ผู้ที่ได้รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564 จากจำนวน 7 ท่าน ใน 5 สาขา ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.เกศรา  ณ บางช้าง ซึ่งเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ประจำปี 2564

1616138459767

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. มอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ให้กับศาสตราจารย์ ดร.เกศรา ณ บางช้าง เพราะเป็นนักวิจัยที่มีความคิดริเริ่ม และอุทิศตนเพื่องานวิจัย อย่างต่อเนื่อง สร้างองค์ความรู้การวิจัยที่สำคัญทางเภสัชวิทยาของโรคมาลาเรียและโรคมะเร็งท่อน้ำดี เป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันงานวิจัยทางด้านมาลาเรียในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากลจนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยมีนักวิชาการและนักวิจัยทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศให้ความสนใจ ติดตาม และนำผลงานวิจัยไปศึกษาวิจัยต่อยอด เช่น งานวิจัยทางเภสัชจลนศาสตร์

งานวิจัยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากองค์กรการวิจัย ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน​ในการวิจัยโรคมาลาเรีย และมะเร็ง ท่อน้ำดี รวมถึงองค์การระดับนานาชาติ เช่น องค์การอนามัยโลก (UNDP World Bank Special Program for Research and Training in Tropical Diseases: WHO/TDR) ในฐานะผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานงานและฝึกอบรมด้านการวิจัยคลินิกขององค์การอนามัยโลกภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก ตลอดจนให้บริการทางวิชาการแก่นักวิจัยทั้งชาวไทยและต่างชาติ ในการให้ความรู้ และฝึกอบรม รวมทั้งการตรวจสอบและประเมินโครงการวิจัยในคนที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการวิจัย จึงคู่ควรแก่การได้รับรางวัล

การมาพูดคุยสื่อสารเรื่องราวงานวิจัยผ่านสื่อมวลชน​ เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักรู้ถึงผลสำเร็จในงานวิจัยที่ครอบคลุมอย่างหลากหลาย​ โดยก่อนหน้านี้​ วช.ได้เปิดตัว​ 2 นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ​ ประจำปี​ 2564​ ได้แก่ ศาสตราจารย์​ ดร.นายแพทย์วิปร วิประกษิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์​ และศาสตราจารย์​ ดร.สุชาติ​ เซี่ยงฉิน สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย​ โดยการเปิดตัวนักวิจัยครั้งนี้เป็นครั้งที่​ 3 พร้อมเตรียมเปิดบ้านฯ​ ให้นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ​ สาขาปรัชญา​ฯ​ พูดคุยครั้งต่อไป​ ในวันที่​ 7 เมษายนนี้

ศาสตราจารย์​ ดร.เกศรา​ ณ​ บางช้าง​ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ​ ประจำปี​ 2564​ กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของงานวิจัย​ มาจากความสนใจศาสตร์การออกฤทธิ์ของยา​ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่การรักษาทางด้านการแพทย์​ ​จึงกลายเป็นเส้นทางการวิจัยที่ท้าทาย​และมีโอกาสร่วมทีมกับนักวิจัยระดับโลก​ ​​เนื่องจากเมื่อ​ ​30-40​ ​ปีก่อนมาลาเรียเป็นโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ โดยเฉพาะการดื้อยาของโรค​ โดยงานวิจัยได้ศึกษาจนเข้าใจพยาธิสภาพของ​เชื้อ​ผู้ป่วย​ และยาต้าน​ เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วย​ ซึ่งสำเร็จด้วยดี
   

นอกจากนี้​ ยังวิจัยพัฒนาหาวิธีวินิจฉัยโรคมะเร็งท่อน้ำดี​ ซึ่งเป็นปัญหาของประเทศไทย​ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ​ ที่ชอบกินอาหารหมักดอง​ อาหารไม่ปรุงสุก​ สะสมนานเข้าก็ก่อให้เกิดสารก่อมะเร็งในท่อน้ำดี​ และมักพบอาการของผู้ป่วยในระยะสุดท้าย​ ดังนั้น​ งานวิจัยจึงมุ่งหาตัวบ่งชี้ในเลือดผู้ป่วย​เพื่อวินิจฉัยมะเร็งระยะเริ่มต้น​ พร้อมพัฒนายาคุม​โรค ขณะนี้งานวิจัยอยู่ในระยะที่​ 2 และ​ 3 เพื่อให้ได้ข้อพิสูจน์ในการพัฒนาตัวยารักษาที่ดีที่สุด
    

ทั้งนี้​ งานวิจัยดังกล่าว​ เป็นการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ท้าทาย​และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง​ ช่วยแก้ปัญหาของประเทศ​ในการลดอุบัติการของโรค​ ลดต้นทุน​ ปลอดภัยต่อสุขภาพ​ และคนไทยได้เข้าถึงตัวยามากที่สุด​ จนทำให้ผลงานและนักวิจัยได้รับการยอมรับ​ พร้อมเน้นย้ำถึงการทำวิจัยนั้น​ นักวิจัยต้องมีเป้าหมายชัดเจน​ มีความตื่นตัว​ตลอดเวลา​ ผลงานจะสามารถต่อยอดและใช้ได้จริง

สำหรับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ เป็นรางวัลที่มอบให้นักวิจัยที่มีสัญชาติไทย ซึ่งได้อุทิศตนให้แก่การวิจัยในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่องในกลุ่มวิชาการหรือสหวิทยาการอย่างต่อเนื่อง มีผลงานวิจัยดีเด่นที่แสดงถึงความคิดริเริ่ม เป็นผลงานวิจัยที่ทำสะสมกันมาไม่น้อยกว่า 5 ปี และเป็นผู้ที่มีจริยธรรมของนักวิจัยจนเป็นที่ยอมรับและยกย่องในวงวิชาการนั้น ๆ โดยผลงานวิจัยสร้างคุณูปการและเกิดประโยชน์ในเชิงวิชาการ เชิงเศรษฐกิจ เชิงชุมชน สังคม และเชิงนโยบายอย่างต่อเนื่อง สมควรเป็นแบบอย่างแก่นักวิจัยรุ่นหลังได้นักวิจัยที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ จะได้เหรียญรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ พร้อมประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ และเงินรางวัลในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

1616138440597
1616138436740
1616138431510
1616138425214

You may also like...